Algemene
voorwaarden

 1. De aanbieding, geregistreerd en beperkt tot één inzending per entiteit (zelfde naam, zelfde adres) is bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die in België of in Nederland wonen en die een Loctite of Teroson actieproduct hebben gekocht (LOCTITE 243 FI 50 ml, LOCTITE 401 FI 20 g, LOCTITE 518 25 ml, LOCTITE 518 300 ml, LOCTITE SF 7063 AÉ 400 ml, LOCTITE SF 7850 BI 3 l, LOCTITE EA 3430 BI-SG 24 ml, LOCTITE EA 3463 24x50 g, LOCTITE SI 5366 CL CA 310 ml, LOCTITE SI 5366 CL TU 100 ml, LOCTITE SI 5660 TU 100 ml, LOCTITE SI 5910 CA 200 ml, LOCTITE SI 5926 TU 100 ml, LOCTITE 8201 Aé 400 ml, TEROSON MS 9320 SF BK, CA 300 ml, TEROSON MS 9320 SF GY CA 300 ml, TEROSON MS 9320 SF OC CA 300 ml, TEROSON PU 9097 PL HMLC CA 310 ml, TEROSON PU 9225 DC CA 2K 50 ml, TEROSON PU 9225 SF DC CA 2K 50 ml, TEROSON PU 9225 SF ME CA 2K 50 ml, TEROSON PU 9225 UF ME CA 2K 50 ml, TEROSON PU 8597 HMLC CA 310 ml, TEROSON PU 8597 HMLC CA 400 ml, TEROSON PU 8597 HMLC CA 570 ml, TEROSON PU 8597 HMLC Set) in winkels in België en Nederland die deelnemen aan de campagne tussen 01/02/2017 en 31/05/2018. De aanbieding is onderworpen aan voorwaarden en is niet te combineren met andere acties of aanbiedingen. De werknemers van Henkel en TLC Marketing of hun distributeurs kunnen niet deelnemen aan deze campagne. De voorwaarden in dit document zijn bindend.

 2. Henkel zal aan de begunstigden van de aanbieding een cadeaucode verstrekken voor een e-voucher die de begunstigde het recht geeft op één gratis plaats voor een activiteit bij een van de partners van het netwerk. De lijst van activiteiten en partners is beschikbaar op de campagnewebsite (www.my-experiences.net) op de pagina "Ik maak mijn e-voucher aan". De leeftijd en de vereiste minimale en maximale grootte voor volwassenen zijn verschillend en afhankelijk van de partner en activiteit. De begunstigde kan hierover informatie krijgen bij de gekozen partner.

 3. Om een cadeaucode te ontvangen, dient de begunstigde het online inschrijvingsformulier in te vullen (beschikbaar op www.my-experiences.net) met:

  • a) Zijn volledige contactgegevens: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, bedrijfsnaam, soort activiteit van uw bedrijf, functie, de manier waarop hij van Henkel en van deze operatie vernomen heeft.
  • b) De unieke code van de sticker

  Hij dient vervolgens zijn deelname te registreren vóór 31/05/2018 (de geldende tijdzone die hiervoor geldt, is België, Nederland) en het vakje aan te vinken bij deze voorwaarden "Ik heb kennisgenomen van de voorwaarden van deze aanbieding" om deze voorwaarden te accepteren.

 4. De begunstigde ontvangt zijn cadeaucode automatisch per e-mail op het aangegeven e-mailadres na een succesvolle online registratie. Elk verzoek dat onleesbaar, onvolledig, vervalst is of dat niet voldoet aan de voorwaarden van de aanbieding zoals vermeld op de speciale website van de campagne of ingezonden is na de deadline, zal als ongeldig worden beschouwd. Er wordt geen gevolg gegeven aan deze verzoeken en de afzender ontvangt een e-mail over de ongeldigheid hiervan.

 5. TLC Marketing zal geen cadeaucode naar de begunstigde sturen indien de gebruiker onjuiste informatie geeft tijdens het registratieproces. TLC Marketing, Henkel, zijn medewerkers en distributeurs kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 6. Elke poging tot fraude van de gebruiker leidt tot uitsluiting van deelname door TLC Marketing en/of Henkel en deze gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op de voordelen van deze aanbieding of een andere vergoeding ontvangen.

 7. De begunstigde is zelf verantwoordelijk voor eventuele fiscale verplichtingen, waaronder de verplichting van een belastingopgave. In het geval dat één van de partijen (de Vennootschap Henkel Nederland B.V. of Henkel Belgium N.V. en de gebruiker van de cadeaucode) door de belastingdienst wordt geïnformeerd dat de andere partij haar wettelijke verplichtingen heeft geschonden, dan kan deze partij zich tot de andere partij richten om eventuele daaruit voortvloeiende schadevergoeding te vorderen.

 8. In het geval dat een onder de aanbieding vallend product werd aangekocht via of voor een bedrijf, informeert de rechtsgeldige begunstigde dit bedrijf over het verkrijgen en het gebruiken van een unieke code. De vennootschap Henkel Nederland B.V of Henkel Belgium N.V. en TLC Marketing kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van aspecten met betrekking tot ethische regels of de wet.

  • a) België:
   De Consumentendienst van TLC Marketing is telefonisch bereikbaar op ((0)80 04 93 25 (geen toeslag - geldend tarief afhankelijk van uw provider - de lijn is actief van maandag tot en met vrijdag, van 9.30 tot 17.30 uur behalve op feestdagen) of per e-mail door te schrijven naar het volgende adres: myexperiences-fr@tlcrewards.com (betreft: My Henkel Experience / uw voor - en achternaam).

  • b) Nederland:
   De Klantenservice van TLC Marketing is telefonisch bereikbaar op 080049325 (geen toeslag - geldend tarief afhankelijk van uw provider - de lijn is actief van maandag tot en met vrijdag, van 9.30 tot 17.30 uur behalve op feestdagen) of per e-mail door te schrijven naar het volgende adres: myexperiences-fr@tlcrewards.com (betreft: My Henkel Experience / uw voor - en achternaam).

 9. Om te profiteren van een bepaalde activiteit, moet de begunstigde in het bezit zijn van een cadeaucode die vermeld wordt in de door hem ontvangen e-mail. De code geeft toegang tot de lijst van partners op de website van de campagne (www.my-experiences.net) op de pagina "Ik maak mijn e-voucher aan" waarop hij zijn e-voucher kan aanmaken.

 10. Zodra de e-voucher is gecreëerd, is de keuze van de partner definitief en wordt de cadeaucode gedeactiveerd. De contactgegevens van de geselecteerde partner staan vermeld op de e-voucher. TLC Marketing, Henkel, zijn medewerkers en distributeurs kunnen de reeds gemaakte keuze voor een bepaalde partner en e-voucher niet meer wijzigen. Partners aanvaarden geen e-vouchers waarop de naam en contactgegevens van een andere partner zijn vermeld.

 11. Eventuele aanvullende verzoeken die niet zijn opgenomen in de aanbieding (maaltijden, apparatuur, aanvullende tijden, enz.) zijn voor rekening van de begunstigde van de aanbieding. Eveneens dient de gebruiker, voor alle activiteiten die niet in deze aanbieding zijn opgenomen of alle andere activiteiten te betalen tegen het geldende tarief.

 12. De lijst van partners en contactgegevens kan via de cadeaucode worden geraadpleegd en kan tijdens de campagneperiode worden gewijzigd. TLC Marketing streeft ernaar om de lijst met partners regelmatig bij te werken. TLC Marketing kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuiste gegevens.

 13. De begunstigde dient vooraf rechtstreeks met de partner telefonisch een afspraak te maken en te vermelden dat hij in het bezit is van een e-voucher. Hij is zelf verantwoordelijk om de beschikbaarheid en eventuele andere geldende toelatingsvoorwaarden (bijv. de minimum leeftijd of minimale lengte) te controleren. Het gebruik van de e-voucher is afhankelijk van de beschikbaarheid van partners van de aanbieding. Sommige activiteiten zijn alleen toegankelijk tijdens bepaalde periodes van het jaar.

 14. Indien de begunstigde van de e-voucher, nadat hij een bevestigde afspraak heeft gemaakt met één van de partners, niet aanwezig is op de dag van zijn afspraak zonder dat hij de partner tenminste 48 uur van tevoren hierover heeft geïnformeerd, is zijn e-voucher niet meer geldig bij deze partner of een andere partner van de campagne. De datum en het tijdstip van de afspraak is afhankelijk van de beschikbaarheid van de gekozen partner.

 15. Voor een groepsreservering wordt slechts één e-voucher per partner geaccepteerd (meerdere rechthebbende personen voor de aanbieding kunnen hun e-voucher niet gelijktijdig bij dezelfde partner gebruiken).

 16. E-vouchers zijn niet te combineren en alleen eenmalig en voor één persoon geldig. Onleesbare, beschadigde, gescande of gekopieerde e-vouchers worden niet geaccepteerd, dit geldt ook wanneer de begunstigde zich presenteert met alleen zijn e-mail met vermelding van zijn cadeaucode.

 17. Extra personen betalen het normale tarief. Dit geldt tevens voor latere reserveringen.

 18. De ontvanger van de aanbieding dient de afgedrukte e-voucher te tonen en deze af te geven bij de gekozen partner om gebruik te kunnen maken van de gratis activiteit.

 19. De ontvanger van de aanbieding dient te voldoen aan de geldende voorwaarden van de gekozen partner (leeftijd of minimaal vereiste gewicht, kleding, enz.).

 20. De cadeaucode is onveranderlijk en geldig tot 31/06/2018 uitsluitend op de website van de campagne (www.my-experiences.net) op de pagina "Ik maak mijn e-voucher aan".

 21. De e-voucher is onveranderlijk en geldig tot de datum die erop vermeld staat, waarbij de verantwoordelijkheid voor het controleren van de beschikbaarheid en openingstijden van de gekozen partner bij de begunstigde ligt.

 22. De partners behouden zich het recht voor om hun tarieven (voor zover deze van toepassing zijn), de tijden en promotionele voorzieningen tijdens de campagne (bijvoorbeeld feestdagen, schoolvakanties, jaarlijkse of uitzonderlijke sluiting) te wijzigen. De begunstigde dient de beschikbaarheid telefonisch te controleren.

 23. TLC Marketing heeft haar partnernetwerk in België (Vlaanderen) en Nederland zo georganiseerd dat aan zoveel mogelijk aanvragen voldaan kan worden. TLC Marketing kan de begunstigde echter niet garanderen dat er in de lijsten van partners een partner is opgenomen in de buurt van zijn woonplaats. Daarom kan het, afhankelijk van de betreffende woonplaats, voorkomen dat sommige personen voor een activiteit mogelijk wat verder moeten reizen.

 24. Bij de keuze van partners is veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de te leveren diensten. TLC Marketing heeft echter geen enkele verplichting vanaf het moment dat de reservering bij een partner is gerealiseerd en er fouten of onopzettelijk verzuim ontstaat.

 25. De cadeaucode en e-voucher hebben geen geldwaarde en kunnen niet worden overgedragen (verkoop of wederverkoop). Ze kunnen niet volledig of gedeeltelijk contant worden terugbetaald en kunnen niet worden gecombineerd met een andere promotionele aanbieding.

 26. Noch Henkel, noch TLC Marketing, noch zijn medewerkers of distributeurs kunnen op enige wijze aansprakelijk worden gesteld door de begunstigde of bezitter van de cadeaucode en/of e-voucher in geval van:

  • 1. weigering van een partner om de e-voucher te accepteren;

  • 2. onvermogen van de bezitter van de cadeaucode en/of e-voucher om deze te gebruiken;

  • 3. fouten inzake de inhoud van de cadeaucode en/of e-voucher of de lijst van deelnemende partners;

  • 4. verlies, letsel of schade die de begunstigde heeft geleden bij een deelnemende partner;

  Noch Henkel, noch TLC Marketing, noch zijn agenten of distributeurs bieden een garantie voor de kwaliteit of de beschikbaarheid van de diensten aangeboden door de deelnemende partners, zelfs als dit voor de begunstigde van de e-voucher verlies of schade met zich meebrengt.

 27. De aanbieding Activiteiten Henkel is niet combineerbaar met andere acties en voordelen van partners.

 28. TLC Marketing, zijn agenten en distributeurs vervangen geen verloren, verwijderde, gestolen of beschadigde cadeaucode of e-voucher.

 29. Er is geen enkele vergoeding mogelijk voor deze aanbieding.

 30. TLC Marketing behoudt zich het recht voor om de aanbieding te annuleren of te vervangen door een andere aanbieding van gelijke of hogere waarde, zonder dat de begunstigde van de e-voucher het recht heeft op een andere compensatie, vergoeding van enigerlei aard of tegenwaarde in contanten.

 31. TLC Marketing behoudt zich het recht voor om de campagne in te korten, te verlengen, te wijzigen of te annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden. Ze kan niet aansprakelijkheid worden gesteld op grond van deze wijzigingen.

 32. Alle in dit document vermelde gegevens vormen de Algemene Voorwaarden van de aanbieding. Het gebruik van deze promotionele aanbieding impliceert voorafgaande aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van de aanbieding. TLC Marketing behoudt zich het recht voor, deze Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 33. Conform de geldende versie van de wet bescherming persoonsgegevens zijn de verzamelde gegevens bestemd voor TLC Marketing in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke. Deze gegevens worden verzameld ten behoeve van deze aanbieding en kunnen tevens worden gebruikt om de meningen van de gebruiker te verzamelen over de commerciële actie, ten behoeve van enquêtes over klanttevredenheid, de ontwikkeling van statistieken of het organiseren van wedstrijdspelen. Deze gegevens kunnen tevens worden overgedragen aan partners van TLC Marketing. TLC Marketing neemt maatregelen in overeenstemming met de geldende praktijken ter garantie van de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens, conform de bovengenoemde wettelijke bepalingen. De gebruiker heeft eveneens het recht op toegang tot, correctie en verwijdering om wettige redenen van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Om deze rechten uit te oefenen, kan de gebruiker zijn verzoek schriftelijk indienen op het volgende adres: TLC Marketing Nederland - Barbara Strozzilaan 201 - 1083 HN Amsterdam.

 34. De gebruiker wordt geïnformeerd over het plaatsen van Cookies op zijn harde schijf tijdens het browsen op de internetsite van de campagne. Een Cookie is informatie (klein bestand meestal bestaande uit letters en cijfers) die door een website verzonden en opgeslagen wordt op de harde schijf van de gebruiker tijdens zijn bezoek aan de website. Het maakt het mogelijk om tijdelijk gegevens betreffende het browsen op deze pagina's vast te leggen. De op deze specifieke sites geplaatste Cookies zorgen ervoor, dat de gebruiker toegang heeft tot producten en diensten waarvoor hij belangstelling heeft getoond door middel van gerichte reclame-uitingen en volgens de frequentie-statistieken. De gebruiker verleent TLC Marketing automatisch toestemming voor het plaatsen en opslaan van cookies op zijn browser tijdens zijn bezoeken aan de website van de campagne. De gebruiker kan op elk moment zijn wensen met betrekking tot Cookies bekendmaken en wijzigen. Hij heeft ook het recht zich te verzetten tegen de plaatsing van Cookies door ze in zijn browser uit te schakelen. Voor meer informatie kan hij de clausule "Cookies" in de Algemene Voorwaarden voor de Dienstverlening van TLC Marketing raadplegen op www.tlcmarketing.com.

 35. Niet-contractuele foto's en beeldmateriaal.

 36. Aanbieding aangeboden door: Henkel Belgium N.V. en Henkel Nederland B.V.

 37. Aanbieding georganiseerd door: TLC Marketing Nederland - Barbara Strozzilaan 201 - 1083 HN Amsterdam. Alle correspondentie aangaande deze promotionele aanbieding dient naar dit adres te worden gezonden onder vermelding van: Campagne My Henkel Experience.

 38. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht respectievelijk Belgisch recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse respectievelijk Belgische rechtbanken.

OK

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord dat er cookies geplaatst worden.